Loading...
Yoga & personlig udvikling 2018-12-09T20:38:37+00:00

Nyhed! Yoga & søvn – Vi har testet yogas effekt på nattesøvnen. Se artikel i Favrskovposten 19. juli 2018:

http://favrskov.lokalavisen.dk/nyheder/2018-07-19/-Søvnproblem-Yoga-kan-forbedre-din-nattesøvn-2492594.html?utm_campaign=S%C3%B8vnproblem%3A%20Yoga%20kan%20forbedre%20din%20nattes%C3%B8vn%20%7C%20Clara%20og%20fjordhesten%20Hjalde%20fra%20Hinnerup%20skal%20til%20DM&utm_medium=newsletter&utm_source=Lokalavisen%20Favrskov

6-ugers forløb januar og februar 2019: Yogahold særligt med henblik på at styrke din nattesøvn

En weekend med yogaforkælelse og ekstra fordybelse: 3-dags workshop med yoga & dagbog. Pinsen 2019: Fredag den 7. juni til søndag den 9. juni 2019.

Når du er klar: Luksus til dig – Enetimer i yoga – mere tid til dig!

 • Enetimer i yoga

  Vælger du Enetimer i yoga får du og din yogapraksis fuld opmærksomhed. Her vil jeg sammen med dig justere og forfine dine yogaøvelser og give dig den støtte til øvelserne, som netop du har brug for. Har du aldrig dyrket yoga, har du muligheden for at lære yoga ”rigtigt” fra starten.

 • Test af yoga & søvn – Nu udbydes permanent yogasøvn-hold i januar og februar 2019! – Hold 3

  I januar og februar 2018 har vi haft særlig fokus på yogaens effekt på nattesøvnen. Deltagerne på mine yogahold fik mulighed for at deltage i et søvnprojekt, hvor vi testede, hvordan nattesøvnen påvirkes af yogaen.
  Vi afprøvede 3 forskellige programmer som indeholder forskellige typer yogaøvelser. Efter yogaseancen fik deltagerne et spørgeskema med hjem. Næste dag – efter at have sovet – besvarede man, hvordan nattesøvnen var efter yogaen. Jeg har samlet alle svar og materialet til en lille rapport om søvn, nervesystemet og resultatet af mine test samt konklusioner. Generelt var der meget god effekt af yogaen. Til det program, der virkede bedst på alle, svarede 96 %, at de efter at have dyrket yoga sov deres bedste (5) eller næstbedste (4) på en skala fra 1 til 5. Se uddrag af rapporten her på siden.

 • 3-dags workshop: Få inspiration til at skrive dagbog – Workshop udbydes i pinsen 2019. 7. juni – 9. juni 2019.

  Hvis du synes, at dit liv i for høj grad kører af sted med dig – i stedet for omvendt, eller hvis du bare gerne vil lære dig selv bedre at kende – og bearbejde dagens eller ugens indtryk og gøremål, har jeg fundet en spændende vej, som jeg gerne vil dele med dig: Dagbog & yoga. Først dyrker du yoga og efter sædvanlig afspænding sætter du dig et fredfuldt sted og skriver i din dagbog. Du kan få adgang til et skatkammer af sandheder om dig og dit liv – og du deler det med en usynlig ven – din dagbog.

Workshop med dagbog & yoga

Når du skal være særligt god ved dig selv

Viden om Yoga & søvn – Yoga kan anvendes som redskab til en god nattesøvn!

I januar og februar 2018 har jeg testet tre forskellige søvn-yogaprogrammer på mine yogahold og bedt deltagerne udfylde spørgeskemaer om deres søvn efter de har dyrket yoga. Baggrunden for mit forsøg er, at jeg selv i mange år aktivt har udvalgt forskellige yogaøvelser, som jeg har lavet inden sengetid, hvis jeg havde behov for en særlig dyb og uforstyrret søvn. Øvelserne virkede på mig, men virker de også på alle andre?

Jeg fik en oplagt mulighed for at prøve dette af, da jeg som led i den internationale yogalæreruddannelse jeg deltager i, skulle fordybe mig i et særligt emne vedrørende yoga. Mit valg faldt på Yoga & søvn. Min tese i min opgave er: Yoga kan anvendes som redskab til en god nattesøvn! Her får du et uddrag fra rapporten, herunder de resultater mine studier mundede ud i:

Fakta om søvn: I 2015 har det danske vidensråd for Forebyggelse udarbejdet en større undersøgelse, som kortlægger danskernes søvn. Undersøgelsen er beskrevet i en 220-siders lang rapport om Søvn og Sundhed. Søvn er et grundlæggende biologisk fænomen, der findes hos de fleste dyrearter. Søvnen består af flere søvnfaser og kan overordnet inddeles i let søvn, dyb søvn, lidt dybere søvn og drømmesøvnen. Søvnstadierne veksler natten igennem og har typisk en varighed af 90 minutter per stadie. De første tre stadier kaldes under ét Non-REM-søvnen eller N-Rem-søvnen, mens drømmesøvnen kaldes for Rem-søvnen. Der er stor individuel variation i vores behov for søvn. Voksne mennesker har typisk behov for 6-9 timers søvn hver nat. De fleste sover mellem 7-9 timer i døgnet. Den gennemsnitlige søvnlængde er ca. 7,5 timers søvn. Sover man mindre end 6 timer kan der konstateres forringelser i hjernens funktion.

Kroppens og hjernens fysiologi ændrer sig, når vi sover. Hjernen er mest aktiv i vågen tilstand. Også hjertefrekvensen falder, især under N-REM-søvnen. Ændringerne viser sig i det såkaldte autonome nervesystem, idet det parasympatiske nervesystem tager over i N-REM-søvnen. Det er her interessant, at det netop ofte er det parasympatiske nervesystem, der tager over, når krop og sind falder til ro i en beroligende yogaøvelse. Se mere om nervesystemet og yoga straks nedenfor under afsnittet Nervesystemet og yoga. Søvn er en helt central faktor ved måling af vores sundhed. Således forbindes for kort, for lang eller afbrudt søvn med øget risiko for overvægt, type 2-diabetes, hjerte-kar sygedomme samt forhøjet dødelighed. Flere faktorer påvirker vores søvnkvalitet. Faktorer som stress, arbejdsmiljø, kost og drikkevaner samt fysisk aktivitet påvirker beviseligt vores nattesøvn.

Da dårlig søvn i så høj grad påvirker vores helbred, bliver det interessant, hvad man kan gøre for at styrke nattesøvnen. I rapporten om Søvn og Sundhed gives nogle bud på søvnredskaber. Der nævnes moderat fysisk aktivitet, afspændingsteknikker, mindfuldness-meditation og kognitiv adfærdsterapi. Det fremgår også, at der er mangel på udbydere af søvnredskaber som er funderet i ikke medicinsk behandling. Yoga nævnes ikke som et bud på en behandlingsform ved søvnproblemer. Men pilen peger kraftigt i retning af yoga, da både “moderrat fysisk aktivitet” samt “mindfuldness-meditation” nævnes. Yoga består netop af moderate fysiske øvelser, der samtidig har et meditativt element. Med yogaen kan man sige at man netop kobler det fysiske og det meditative. Yoga bliver derfor et oplagt bud på en søvnhjælper.

Nervesystemet og yoga: For at forstå, hvorfor yogaen kan være et godt bud på et effektivt søvnredskab skal man vide, hvordan nervesystemet arbejder, når kroppen laver yoga. Det er navnlig den autonome del af nervesystemet, der regulerer en række kropsfunktioner, der ligger uden for vores bevidsthed, som er interessant i forhold til, hvordan yoga påvirker vores krop og sind.

Nervesystemet består af hjernen, rygraden, sanseorganer og alle de nerver, der forbinder disse organer med resten af kroppen. Nervesystemet opdeles i et centralnervesystem, CNS, og i et perifert nervesystem, PNS. Nervesystemets hovedfunktion er registrering, overførsel og behandling af information. Nervesystemet er derfor af stor betydning for vores tilpasningsevne og overlevelse. CNS består af hjernen og rygmarven og er et slags kontrolcenter for kroppen. PNS omfatter alle dele af nervesystemet uden for hjernen og uden for rygraden. PNS udgøres af kroppens nerver, som transporter sensorisk information (nerveimpulser) mellem kroppens sanseorganer og centralnervesystemet.

PNS opdeles i et somatisk og et autonomt nervesystem. Det er det autonome nervesystem, der spilller en central rolle i forhold til kroppens evne til at hvile og graden af afspændthed i kroppen og derfor er det autonome nervesystem også centralt i forhold til yoga og søvn. Det autonome nervesystem regulerer puls, vejrtrækning, fordøjelsen og en række andre kropslige funktioner. Dette autonome nervesystem opdeles i et sympatisk og et parasympatisk nervesystem. Når ordet “sympati” bliver anvendt, skyldes det, at en stimulering af det autonome nervesystem samtidig vil stimulere en række forskellige kropslige funktioner, der supplerer hinanden og arbejder i sympati.

Det sympatiske nervesystem former kroppens tendens til at kæmpe eller flygte. Når det er i funktion, øges åndedræt, hjerterytme, adrenalin og stresshormoner, mens fordøjelsen nedsættes. Dette system responderer på stress, farer, spænding, træning/motionsdyrkelse, følelser og forlegenhed. Systemet står for at sætte kroppen i øget alarmberedskab. Det er praktisk, at vi reagerer hurtigt på farer. Pulsen stiger, blodårerne til muskler og hjerte udvides og blodårer til hud og fordøjelseskanaler mindskes. Vores følesans nedsættes samtidig. Dette giver god mening, når vi er i kamp. Men ulempen er, at når kropsbevidstheden bliver nedsat, mærker vi ikke på samme måde vores krop.

Det parasympatiske nervesystem varetager helt de samme funktioner som det sympatiske – men modsat. Dette system former kroppens evne til hvile og fordøjelse og responderer når kroppen er afslappet, i hvile eller spisende. Det sænker åndedrættet og hjertefunktionen, øger forbrænding og fordøjelse og tillader fjernelse af spild. Når det parasympatiske nervesystem arbejder, øves evne til kompleks kognition. Man vil få mere overblik, blive mere åben, kunne løse mere indviklede opgaver samt være mere kreativ. Det parasympatiske nervesystem stimulerer nogle af menneskets fineste kognitive evner.

Når man falder til ro i en beroligende yogaøvelse sker der som nævnt ofte en stimulation af det parasympatiske nervesystem. Dette kan komme tydeligt til udtryk på den måde, at maven begynder at rumle – fordøjelsen sættes i gang – og hænderne bliver varme, fordi blodomløbet styrkes. Personens følsomhed vil øges og sindet blive mere roligt, og man vil opleve mere “væren” end “gøren”.

Min tese om, at yoga kan anvendes som redskab til en god nattesøvn, støttes med andre ord af viden om, hvordan det autonome nervesystem fungerer. Ved dyrkelse af yoga kan det parasympatiske nervesystem aktiveres allerede inden søvnen sætter ind og kan være nøglen til, at yoga af mange opleves som gunstig for søvnen. Som nævnt er det ved en god og afbrudt søvn netop også det parasympatiske nervesystem, der arbejder, når vi befinder og i de første tre søvnfaser. Det ligger derfor lige for, at yogaøvelser kan gøre det nemmere at falde i søvn, men også kan forbedre søvnkvaliteten.

Forskning og erfaringer med yoga og søvn:

Der findes ikke egentlig dansk forskning om yoga og søvn, men der findes lidt forskning fra andre lande, især USA, men også fora vores naboland, Sverige: I Stokholm – både på Karolinska Instituttet og på Danderyds Sygehus – er der lavet forskning i yoga og effekten på kroppen og søvnen. Man forsker navnlig i effekten af Kundalina yoga. Irene Jensen, professor i folkesundhed ved Karolinska Institut i Stokholm, har i sin forskning påvist, at yoga har en smertelindrende virkning, samtidig med at det gør det lettere at falde i søvn. På den danske hjemmeside for Kropsinstituttet med overskriften “Yoga er videnskabeligt sundt”, udtaler overlæge Karin Malmquist, Danderyds Sygehus, i januar 2015: “Vi har behov for at forske videre for at finde ud af, hvilke mekanismer der ligger bag”, siger hun i en kmmentar til forskningen fra Karolinska instituttet. Se hertil: www.kropsinstituttet.dk/blog/2015/1/13/yoga-er-videnskabeligt-sundt.

Ud over den svenske forskning er der også forskningsbidrag fra USA. En amerikansk rapport fra Harvard Medicdal School har slået fast, at yoga mindsker risikoen for hjerte-kar-sygedomme, depression, søvnproblemer og astma. Det fremgår også her, at en national undersøgelse viste, at over 55 pct. af personer som udøvede yoga, oplevede en bedre søvn. De øvelser, der anbefales er fx Adho Mukha Svanasana, Balasana, Uttanasana, Ardha Uttanasana, Supta Baddha Konasana og Viparita Karani. Se www.health.harvard.edu/blog/8753-2015. Se også undersøgelsen: Impact of long term yoga practice on sleep quality and quality of life in the elderly, fra US Libery of medicine National Institute of medecin, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667430. Her lod man et gruppe på 35 personer dyrke yoga en time om dagen, én gang om ugen. Der blev lavet varierede yogaøvelser, som fx Tadasana, Utthita Trikonasana, Vrksasana, Setubanda Sarvangasana og der blev lagt vægt på åndedrætsøvelse. Undersøgelsen viste, at yogagruppen havde nemmere ved at falde i søvn, oplevede bedre søvnkvalitet og færre opvågninger.

Mine tests af yogas effekt på nattesøvnen:

I perioden januar og februar testede jeg mine yogahold i 3 forskellige yogaprogrammer. Efter at have dyrket yoga, udfyldte deltagerne et spørgeskema om deres søvnkvalitet. Programmerne var sammensat ud fra egne erfaringer om, hvad der virker på mig – og hvad der derimod ikke er godt for søvnen. Jeg havde derfor udarbejdet to forskellige programmer som jeg forventede virkede godt, men også et, som jeg ikke forventede var optimalt for nattesøvnen. Mine formodninger skulle vise sig at holde stik.

Program 1 tog udgangspunkt i et almindeligt yogaprogram, men indeholdt ekstra mange foroverbøjninger og stræk af bagsiden af kroppen. 50 % af deltagerne sov deres allerbedste (5) på en skala fra 1 til 5, mens 81 % sov deres bedste(5) eller næstbedste (4) efter at have lavet dette yogaprogram. 65 % svarede, at de normalt sover bedre i de perioder, hvor de dyrker yoga.

Program 2 var som program 1 et almindeligt yogaprogram blot indeholdende flere hvilende øvelser og samtidig var der ekstra fokus på åndedrætsøvelse. Det program lignede i effekten på søvnen meget virkningen af program 1, dog med en smule bedre effekt samlet set for alle kursister. 44 % sov deres allerbedste (5) på en skala fra 1 til 5, mens hele 96 % sov det bedste (5) eller næstbedste (4) efter at have dyrket dette yogaprogram. Det vil sige at næste alle på holdet sov en optimal eller næsten optimal søvn. Det er altså et godt resultat set med yoga-søvn-briller!

Program 3 havde ekstra fokus på omvendte stillinger, som hovedstand, skulderstand og håndstand. Dette program havde – som ventet – dårligst effekt, og 25 % svarede, at de sov dårligere end normalt. Men alligevel sov 66 % deres allerbedste eller næstbedste, så hos nogen virker yoga altså tilsyneladende positivt på søvnen – uanset nærmest hvilke øvelser, der er tale om. Men andre kommenterede tydeligt på, at de var mere vågne end normalt. Her må jeg supplere med, at min egen erfaring også er, at jeg blive meget vågen af at stå på hoved, hænder eller skuldrer.

Men samlet set er der god grund til at dyrke yoga før sengetid, hvis du gerne vil sove godt. Fra august 2018 kan du gå på et særligt yoga & søvn hold, hvor jeg har valgt de øvelser ud, som i følge min lille undersøgelse virker bedst på de fleste! Vel mødt og sov godt!

Mere om Enetimer – Yoga & søvn – Yoga & dagbog

Enetimer i yoga – yogaforkælelse når du er klar

For mange tusinde år siden, da man begyndte at dyrke yoga, blev yoga lært én til én. Det var altså ikke noget man lærte i et fitnesscenter med 20 mænd/kvinder på hvert hold. Man fandt sin egen personlige lærermester og fik personlig undervisning i yoga.

Tiden og udviklingen har gjort, at yoga sjældent udbydes som enetimer. Men det er synd og skam.  Jeg kan selv huske, da jeg startede med at dyrke yoga. Jeg havde spørgsmål ustandselig til dit og dat – jeg har sikkert været en pestilens for de andre på holdet. Men det er jo fordi, at yoga skal læres så den passer til netop din krop. Og de instruktioner som man som lærer kommer med på et hold, vil jo ikke kunne undgå at blive af mere generel karakter. Der er derfor også fare for, at du på et stort yogahold ikke får den hjælp og støtte, som du har brug for.

Jeg har valgt at udbyde enetimer i yoga. Det er –  i starten – en dyrere måde at lære yoga på, men se det som en investering i at få din egen yogapraksis til at blomstre og udvikle sig bedst muligt. En lektion varer 1½ time.

Enetimer kan desuden være et godt udgangspunkt for, at du kommer i gang med at dyrke yoga hjemme hos dig selv.

Hvad får jeg, hvis jeg bestiller enetimer i yoga?

Inden vi går i gang laver vi en aftale, der fastlægger, hvad du gerne vil have ud af din/dine enetimer.

Uanset om du er erfaren yogi, nybegynder eller aldrig har dyrket yoga, skal vi til en start have afstemt, om det er helt bestemte øvelser, du gerne vil have hjælp og støtte til – eller om du gerne vil omkring så mange yogaøvelser som muligt. Dernæst laver vi et program for dig. Hver lektion afsluttes med 15 minutters afspænding.

Hvad koster enetimer i yoga og hvordan melder jeg mig til?

En lektion (1½ time): pris: 650 kr.

3 lektioner á 1½ times varighed: 1500 kr.

Indholdet af yoga-enetime samt tidspunktet aftales individuelt, så vi afstemmer dit behov. Tilmelding sker til mette@yougrow.dk.

Skriv: Navn og skriv: Enetimer i yoga + Antal timer, så aftaler vi nærmere.

  Yoga som redskab til en god nattesøvn – 6 tirsdage januar og februar 2019

  Her tilpasses yogaprogrammet, så der – ud over at kommer omkring hele kroppen – er størst mulig fokus på at arbejde med øvelser, der får dig ned i gear. Der er en del foroverbøjninger, da de erfaringsmæssigt gør god gavn for nattesøvnen, der er særligt vægt på åndedrættet, og så er der ikke hovedstand, håndstand og skulderstand i disse programmer, da de for de fleste har en opkvikkende effekt.

  + Tilmelding – se under hold og tilmelding på yogasiden.

  Yoga & dagbog – workshop til november

  Her arbejder du målrettet med både krop og sind og du får en større indsigt i, hvem du er.

  Jeg har erfaret, hvordan kombinationen af dagbog og yoga er et meget gunstigt redskab til at hjælpe mig selv igennem dagen, ugen, ja – livet.

  Forskning har for længst bekræftet, at det at skrive dagbog er virksomt for et bedre liv. Det er en enkel metode til større selvindsigt og selvaccept, ligesom det er et nyttigt værkstøj til at bearbejde problemer, udfordringer og tvivl.

  Jeg startede selv med at lave yoga og skrive dagbog uden at tænke på, at de dele gjorde noget godt for hinanden. Men efter at jeg tilfældigvis i nogle dage havde dyrket yoga og dernæst skrevet dagbog, kunne jeg mærke, at jeg havde nemmere ved at skrive, og at der ligesom var en større åbning ind til mine egne sandheder. I dag tænker jeg, at det egentlig ikke er spor mærkeligt. For yogaen har en evne til at åbne sindet og sanserne ekstra og det at skrive er en måde at hjælpe dig selv til at bearbejde oplevelser i dit liv. Sammen er de guld!

  Nogle dage sætter jeg mig blot med min lille bog og en blank side foran mig, og så ser jeg, hvad der kommer ned på papir. Til andre tider anvender jeg skrivemetoden som en bevidst bearbejdning af en svær situation eller af en krise eller et dilemma i mit liv.

  Jeg håber, at du har mod på at prøve det og jeg vil gerne være din guide.

  Se mere om effekten af at skrive dagbog på linket: Viden Om effekten ved at skrive dagbog.

  Hvordan og hvornår foregår Workshoppen Yoga & dagbog?

  Workshoppen foregår over 3 dage fra fredag den 7. juni til søndag den 9. juni. Det er 2½ time per dag, i alt 7½ times workshop.

  Dag 1: fredag den 7. juni 2019: 16:00-18:30

  16:00-16:45: Om det at skrive dagbog – forskning/teori og praktisk erfaring + introduktion til forskellige skriveøvelser.

  16:45-17:45: yoga med afspænding.

  17:45-18:15: Fælles skriveøvelse.

  18:15-18:30: Afslutning

  Dag 2: Lørdag den 8. juni 2019: 09:00-11:30

  09:00-09:30: Opfølgning fra i  går samt hvor valg af individuel skriveøvelse

  09:30-10:30: yoga med afspænding.

  10:30-11:00: Individuel skriveøvelse.

  11:00-11:15: spørgsmål

  11:15-11:30: afslutning

  Dag 3: Søndag den 9. juni 2019: 09:00-11:30

  09:00-09:15: Opfølgning fra i går og spørgsmål

  09:15-10:15: yoga med afspænding

  10:15-10:45: Individuel skriveøvelse

  10:45-11:15: spørgsmål og hvordan fortsætter jeg min dagbogsskrivning derhjemme.

  11:15-11:30: afslutning

  Som det fremgår af programmet giver workshoppen et miks af teori og forskning om det at skrive dagbog, ligesom mine egne erfaringer indgår. Dette er grundlaget for de skriveøvelser, som du derefter skal lave på egen hånd. Endelig anvendes yogaen som redskab til ekstra fokus og åbning af sindet.

  Når yoga med afspænding er ovre får alle udleveret deres lille private skrivebog og så finder man en plads i min stue. Her skal alle være stille. Dernæst har man fred til fordybelse i sine egne hellige sandheder. Der er kaffe/te og lidt mundgodt til. Bogen tager du med hjem eller ligger den hos mig fra gang til gang. Men det er din private og kun du bestemmer, om andre skal læse dine tanker.

  Jeg er ikke vant til at skrive – kan jeg godt være med?

  Det kræver ikke særlige færdigheder i at skrive; det er lige meget, om du ikke kan stave, er ordblind eller ikke kan sætte punktum og komma. Det er jo til dig, du skriver! Det er dit hellige sted – dit skatkammer af sandheder og bekendelser.

  Tilmelding – Hvad koster workshoppen? 

  3-dags workshop koster 1200 kr. per person.

  Der kan max være 7 personer på hvert hold.

  Tidmeldings- og betalingsfrist: den 1. juni 2019.

  Betaling til Handelsbanken. Konto nr. 7633 0002172907 eller mobilpay 18269

  Send en mail til mette@yougrow.dk og skriv Workshop, navn og adresse. Du vil herefter modtage en bekræftelse på din tilmelding.

  Du kan også booke mig som din personlige guide i Yoga & dagbog.

  En lektion (1½ time): 400 kr.

  3 lektioner á 1½ times varighed: 1000 kr.

  Indholdet af Yoga&dagbog-enetime samt tidspunktet aftales individuelt, så vi afstemmer dit behov. Tilmelding sker til mette@yougrow.dk.

  Ved tilmelding skriv: dit navn og skriv: Yoga&dagbog-enetimer i yoga + Antal timer, så aftaler vi nærmere.

  Yoga som redskab
  til en god nattesøvn

  Viden om dagbog

  Effekten af at skrive dagbog

  Se psykolog Anette Aggerbeck: ”Skriveterapi”, Nyt Nordisk Forlag, 2014. Hun har skrevet en bog om, hvordan det at skrive dagbog er en sikker vej til at lære dig selv bedre at kende. Forlaget skriver om hendes bog:

  ”Forestil dig, at du kunne få en fortrolig, som kunne tage del i alle dine glæder og sorger – og som ville være klar til at lytte, når som helst du havde brug for det. En, som kunne rumme alt, uanset hvor vred, hidsig eller ked af det, du var – og som aldrig ville dømme eller svigte dig. Alt det kan du få, så let som ingenting! Du skal bare begynde at skrive dagbog – et enkelt og genialt redskab til selvudvikling og en sikker vej til at lære dig selv bedre at kende og opnå langt større selvaccept og tilfredshed i livet.”

  I 2015 udkom ”Skriv dit liv”, som er den amerikanske psykolog James W.pennebakers klassiker »Expressive writing: Writing to heal« i en dansk version, oversat og bearbejdet af magister Malene Ravn og psykolog Mette Bram. Siden begyndelsen af 1980erne har psykolog James W. Pennebaker fra University of Texas fremvist vigtige resultater med sine skriveøvelser inden for feltet »ekspressiv skrivning«.

  En amerikansk psykolog Ira Progoff erfarede i sin forskning allerede i 1965, at det, han kaldte en »intensiv journalproces«, syntes at »fremkalde og styrke de indre kapaciteter i et menneske«.

  Professor Teresa Amabile ved Harward Business School og psykologen Steven Krammer har gennemført en omfattende og meget spændende forskningsprojekt omkring effekten af dagbogsskrivning på arbejdet. Konklusionen på deres forskning var, at selve det at føre arbejdsdagbog har en række meget positive effekter. Det fremgår blandt andet, at det at skrive dagbog på arbejdet, “har givet mig fokus på at identificere mine styrker og de aktiviteter, der giver mig mest arbejdsglæde. Jeg har lært noget om, hvordan jeg kan være mest engageret og dermed skabe mest succes i arbejdet. Dagbogen har også gjort mig mere tålmodig og bedre til at planlægge.”